Tall Ships Races Fredrikstad logo

Blått hav - grønt arrangement

Med vind som drivstoff er seiling er den mest miljøvennlige formen for transport. Målet vårt er å gjøre skutefesten i Fredrikstad mest mulig bærekraftig og miljøvennlig. Dette krever en innsats fra alle sammen. Som arrangør sørger vi for å planlegge godt og tenke nøye gjennom valgene vi tar. Vi gjør vårt beste for å redusere arrangementets miljøbelastning slik at vi tar vare på både havet og naturen.  

Hva gjør vi før skutene kommer? 

I forkant av skutenes ankomst planlegger vi for at skutene plasseres i nærheten av matområder og scener, slik at alt ligger nært hverandre. 

Vi sørger for at alle skutene får tilgang til landstrøm, slik at de slipper å bruke dieselaggregat 

I tillegg sørger vi for at det blir mulig å fylle vannflasker langs brygga, slik at mannskap, unge seilere og besøkende kan få gratis vann underveis i arrangementet.   

Hva gjør vi under skutefesten?  

Kunst laget av søppel samlet fra havet

Matservering 
Under arrangementet blir det et stort utvalg av mat og drikke. Vi vil også sørge for et rikt tilbud av næringsrik og plantebasert mat. Vi stiller krav til serveringssteder om å blant annet minimere bruken av plast.  

På Dampkipsbrygga i sentrum inviterer Oslo Vegetarfestival til en «festival i festivalen» hvor du kan prøve ut vegetariske fristelser fra forskjellige foodtrucks.

Gjenvinning 
Vi vil holde byen og elva ren og vil gjøre vårt ytterste for å sørge for at alt avfall fra arrangementet blir samlet opp, sortert og resirkulert. Det vil bli satt ut ekstra søppeldunker og containere som blir hyppig tømt. Enkelte av kjøretøyene for avfallshåndtering vil bli byttet ut med det elektriske nyttekjøretøyet Goupil. 
 
Maritim opplevelsespark – med barn som miljøforbilder 
Vi tar barn og unge på alvor og lager derfor en egen grønn festivalarena under The Tall Ships Races Fredrikstad. Vi anerkjenner barna som viktige meningsbærere og vet at de aller minste i en husholdning har stor påvirkningsmulighet ovenfor voksne. Derfor arrangerer vi en egen Maritim opplevelsespark på Isegran – en kulturfestival for barn og familier med maritim kulturarv og miljø i fokus. 
 
Samarbeid med Natur og ungdom 
Vi har invitert Natur og ungdom til å samarbeide med oss, og bidra til å informere og skape bevissthet rundt bærekraftig utvikling.

Natur og Ungdom vil ankomme Fredrikstad om bord Fullriggeren Sørlandet, hvor de har tilbrakt tre uker på sjøen i regi av prosjektet Ungdommens Miljøskute. Da har de besøkt ulike steder langs norskekysten, og fått ta del i det spennende arbeidet om bord på Sørlandet, samtidig som de har lært om naturen og de store klima- og miljøutfordringene i vår tid. Under skutefesten vil Natur og Ungdom arrangere ulike aktiviteter som setter fokus på miljø og bærekraft. 

One Ocean Expedition med Statsraad Lehmkuhl

15. april ankom Statsraad Lehmkuhl Bergen, etter en nesten to år lang ekspedisjon kalt One Ocean Expedition - som en del av FNs havforskningstiår. Målet med ekspedisjonen var å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om hvor viktig havet er for en bærekraftig fremtid i globalt perspektiv.

Underveis har de undersøkt livet i havet, og forskere har undersøkt sporene etter oss mennesker. De har fokusert på hva som finnes av forurensing - som mikroplast, og hvor mye støy det er fra alt det vi driver med, på og i havet. Noen tema har de studert spesielt, som utvekslingen av CO2 mellom atmosfære og hav, og hvordan det påvirker surhetsgraden i vannet.

Vel hjemme i Bergen arrangerte de One Ocean Week, en internasjonal samling med seminarer, workshops og konferanser. Når Statsraad Lehmkuhl kommer til The Tall Ships Races Fredrikstad 2023 skal de dele utdrag fra One Ocean Week og alt det spennende de har oppdaget, med oss!

Transport 

Vi har tilrettelagt for både gående, syklende og de som kommer til sentrum via kollektivtransport. Det vil bli satt inn ekstra busser, samt ekstra ferger under arrangementet. Det er gratis å ta byferga i Fredrikstad.  

I sentrum vil det være ekstra sykkelparkering og vi gjør om parkeringshuset nærmest brygga i sentrum til sykkelparkeringshus. 

The Tall Ships Races Fredrikstad er et sentrumsorientert arrangement, og det er gangavstand til alt. 

Mannskapsaktiviteter 
Vi får besøk av unge seilere fra hele verden under The Tall Ships Races Fredrikstad, og mens de er her vil vi invitere de med på aktiviteter som fokuserer på miljø og bærekraft. Et eksempel på dette er å arrangere en strandryddedag.

Unge seilere rydder stranda for søppel under TSRF19
Unge seilere rydder stranda for søppel under The Tall Ships Races Fredrikstad 2019

Hva kan du som besøkende bidra med? 

Vi oppfordrer alle besøkende til å være bevisst på eget ansvar! Her er fire ting du kan gjøre for å redusere klimagassutslipp og skåne miljøet:  

Transport  
Vi anbefaler alle besøkende å reise kollektivt til arrangementet, med sykkel eller til fots. Vi har også holdt av parkeringshuset nærmest brygga til sykkelparkering! I tillegg har vi gratis byferger i Fredrikstad.

Mat  
Under The Tall Ships Races Fredrikstad vil det være flust av mat- og drikketilbud. Det er lov å kose seg når det er festival, sommer og ferie, men vi oppfordrer alle til å tenke over å redusere matsvinn. I tillegg vil det være et godt og rikt utvalg plantebasert og kortreist mat og drikke – se gjerne etter dette hvis du ønsker å bidra enda mer for miljøet. 

Gjenbruk 
Vi oppfordrer alle besøkende å ta med sin egen vannflaske til gjenbruk. Du vil kunne fylle vannflaska gratis på vannstasjoner langs bryggepromenaden.  

Søppel
Vi setter stor pris på om du som besøkende kaster søppel i søppeldunkene som er plassert rundt omkring arrangementsområdet, slik at vi holder elva og byen ren. 

Våre sponsorer og samarbeidspartnere:

Gullsponsor:

Sølvsponsor:

Sponsor:

Samarbeidspartner:

Valgt språk: norsk bokmål (Norge)
Norsk | English