Tall Ships Races Fredrikstad logo

Våre tre nasjonalskatter – danner og utdanner sjøfolk og ungdom

Under The Tall Ships Races Fredrikstad 2023 får vi besøk av Norges tre nasjonale stoltheter til sjøs; Christian Radich, Statsraad Lehmkuhl og Sørlandet.

Seilskute på havet

Statsraad Lehmkuhl, Fullriggeren Sørlandet og Christian Radich har alle vært brukt til å lære opp ungdom, til å utdanne sjøfolk og til å gi opplæring i livsmestring. På det åpne hav har de tilegnet seg praktiske og teoretiske ferdigheter, blitt kjent med mennesker fra ulike land, og lært å leve et disiplinert liv på havet. De tre skutene har gitt liv, aktivitet og en unik kulturarv til Norges langstrakte kystlinje.

Skoleskipet Christian Radich

Christian Radich i Fredrikstad i 2019
Christian Radich i Fredrikstad i 2019 (Foto: Svein Hansen)

Christian Radich ble bygget i 1937 ved Fræmnes Mek. verksted og er nummer fire i rekken av skoleskip med Oslo som hjemmehavn. Som skoleskip var hensikten å utdanne sjøfolk til transport og handel, og skuta var dermed spesialbygd for opplæring.

Skipet hadde et banjerdekk med plass til ca. 90 elever, en stor bysse til kokkeopplæring, tømmermannssjappe og maskinverksted. Etter flere ombygginger er det nå plass til 60 medseilere om bord.

Navnet på skuta kommer fra mannen med sammen navn - Simeon Christian Radich. Han testamenterte kr. 90.000,- til bygging av et skoleskip, med betingelsen om at skuta skulle bære hans navn. 

Windjammer – å gi ungdom en ny start

Gjennom prosjektet Windjammer drevet av Stiftelsen Christian Radich, tilbys to opplæringspakker til ungdom som er i ferd med å falle utenfor arbeidslivet.

Det ene er et livsmestringsprogram som et frafallreduserende tiltak for ungdom som er i ferd med å gi opp videregående opplæring. I samarbeid med videregående skoler tilbyr de et 40 dagers intenst livsmestringskurs og en alternativ læringsarena godkjent som en del av skoleåret.

Det andre er et livsmestringsprogram for ungdom som av ulike årsaker sitter fast hjemme og lever i utenforskap. Målet er å tilbakeføre dem til videregående opplæring eller gi dem arbeidsforberedende trening.

Fullriggeren Sørlandet

Fullriggeren Sørlandet
Sørlandet seiler inn mot Fredrikstad i 2019 (Foto: Valery Vasilevski)

Fullriggeren Sørlandet ble bygget og sjøsatt i Kristiansand i 1927. Det var Marie og Oluf Andreas T. Skjelbred som opprettet et legat i 1918, hvor midlene skulle gå til å bygge skipet. Skipet skulle driftes som en skolevirksomhet, og ble organisert gjennom Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution. Formålet var å gi ungdom en god utdannelse i praktiske og teoretiske ferdigheter, og åpne muligheten for en yrkeskarriere.

På 60-tallet ble skuta tatt ut av tjeneste som skoleskip, mye grunnet teknologisk utvikling som gjorde skuta utdatert. I 1977 ble skuta kjøpt opp av oldebarnet til de opprinnelige giverne, og donerte skuta til Kristiansand kommune. Snart ble et nytt programtilbud innført - et kadettprogram for forsvaret. Sørlandet ble den første skuta i verden som ga kvinner mulighet til en maritim utdannelse.

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet- A+ World Academy

Ved etablering av A+ World Academy i 2014 har Stiftelsen utviklet et unikt og konkurransedyktig skoleprogram beregnet for norske og internasjonale elever på videregående skoletrinn.

Etter en utfordrende oppstartsfase viser utviklingen at satsingen var riktig. Dette demonstreres best ved at antall norske søkere er større enn ledig kapasitet og at andel internasjonale elever er økende fra år til år. Mens skolen bidrar med et anerkjent internasjonalt pensum, sørger skuta for at elevene får innføring i praktiske ferdigheter, mestringsopplevelser, sosial trening og kunnskap om ulike kulturer gjennom havneopphold i ulike land.

 

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Statsraad Lehmkuhl
Statsraad Lehmkuhl (Foto: Inger E. Haraldsen)


Statsraad Lehmkuhl er en av verdens eldste seilskip i operativ drift. Skipet ble bygget i Tyskland i 1914 under navnet Grossherzog Friedrich August. Det var bygget som et skoleskip for den tyske handelsflåten. Skipet var svært moderne på den tid og var utstyrt med elektrisk lys, trådløs telegraf og dieselmotor.

Etter 1. verdenskrig måtte tyskerne gi fra seg skuta til England som krigserstatning til seierherrene. I England ble skuta liggende ute av drift frem til Kristofer Lehmkuhl oppdaget det forsømte skipet i Newcastle. Han mente at det moderne skipet ville passe utmerket til å lære opp kommende generasjoner av norske sjømenn, og fikk i stand en kjøpsavtale i 1921 mellom Det Bergenske Dampskibsselskab og den britiske staten. Grossherzog Friedrich August ble overført til norsk flagg under navnet Statsraad Lehmkuhl i 1923.

Utdanning av førstereisgutter

Skoleskipene i Norge ble innarbeidet som gode utdanningssteder for førstereisgutter. Til sjøs fikk elevene innføring i grunnleggende sjømannskap og instruksjon i blant annet matrosarbeid, seilsying, styre etter kompass, sette logg, trimme lanternene, skalke luker og følge styringsreglene. «Statsraaden» viste seg som en stødig, sjødyktig og robust skute og seilte på mange tokt, frem til verden igjen var i krig.

Da nazistene okkuperte Norge under 2. verdenskrig tok de beslag i skipet og endret navnet til Westwärts. Under denne perioden ble vedlikehold av skute forsømt. Da krigen var over forlot tyskerne skuta i sørgelig forfatning, men reparasjoner ble straks satt i gang og Statsraad Lehmkuhl var klar for nye tokt i 1946.

I ettertid har skuta vært tatt ut av drift i flere perioder på grunn av økonomi, fallende etterspørsel etter norske sjøfolk i utenriksfart, lave elevtall og økende påkostninger. Skipet ble forsøkt solgt i 1966, men ble reddet av reder Hilmar Reksten. På 1970-tallet gikk Reksten konkurs og Statsraad Lehmkuhl var en del av konkursboet. Tyskland ville kjøpe skuta tilbake, men dette ville ikke folket i Bergen ha noe av og de opprettet støtteforeningen: Statsraad Lehmkuhls venner. Slik ble skipet beholdt i Bergen og det ble overdratt fra Reksten til den selveide stiftelsen, Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, i 1978.

Fra seilskip til forskningsfartøy

Siden den gang har skuta vært i Norges eie, og har blitt oppgradert til moderne standard. I 2019 ble det installert batteri om bord, noe som gjør den til et av verdens mest miljøvennlige skip i sin klasse. 

Den 107 år gamle seilskuten er også blitt utrustet med moderne instrumenter, skreddersydd for de målingene som skal gjøres underveis i forskningsprosjektet One Ocean Expedition. Skipet tar kontinuerlig prøver av vannet, hydrofoner tar opp lyd, og spesielle ekkolodd registrerer det som lever under skipet - fra ørsmå plankton til fisk. Forskerne har også med seg utstyr for å hente opp og undersøke organismene.

Vi gleder oss til Norges tre nasjonalskatter kommer til Fredrikstad!

 

Har du lyst til å seile med en av skutene som kommer til Fredrikstad i sommer? Bli ung seiler her!

 

Kilder:
                                                                           
Christian Radich - En opplevelse utenom det vanlige

Fullriggeren Sørlandet - en opplevelse for livet

Forsiden - Statsraad Lehmkuhl

Våre sponsorer og samarbeidspartnere:

Gullsponsor:

Sølvsponsor:

Sponsor:

Samarbeidspartner:

Valgt språk: norsk bokmål (Norge)
Norsk | English