Tall Ships Races Fredrikstad logo

Trygg Havn – en bacheloroppgave om TSRF

De tre bachelorstudentene Stina Sjøstrand, Mathilde Jansen og Margrete Askim studerer Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold og skriver bacheloroppgave om The Tall Ships Races Fredrikstad.

Stina, Mathilde og Margrete
Stina, Mathilde og Margrete skriver bacheloroppgave om The Tall Ships Races Fredrikstad

Studentene ønsker å bruke The Tall Ships Races Fredrikstad som rammeverk for å inkludere lokal ungdom slik at Fredrikstad blir en trygg vershavn.

Ungdomstiden er full av usikkerhet, forventninger, og prestasjonspress. Det seriøse voksenlivet skyller inn som en bølge når ungdommene blir videregåendeelever. Hvor skal man finne trygge plasser der man kan slappe av og ha det gøy?

De tre studentene vil sammen med TSRF bruke arrangementet som en arena der ungdom kan være seg selv, oppleve mestring, kjenne på fellesskap og ha det gøy.  Oppgaven kaller de for Trygg Havn, og under arrangementet i juli skal de jobbe sammen med et team av ungdommer fra videregående skoler fra Fredrikstad for å drifte crewsenteret.

Bygger videre på verdiene til TSRF

Fredrikstad har rekruttert til sammen 160 unge seilere, som sammen med medseilere fra over 25 andre land, vil være med på verdens største seilregatta denne sommeren.

Målet er å oppmuntre ungdommen til å skape internasjonale vennskap ved hjelp av seiltrening. De blir inkludert i et miljø hvor de får utfordret seg selv på en unik måte, kjent på eventyrlysten, samt lære om temaer som ledelse og teamarbeid på en læringsarena utenom det vanlige. Det er disse verdiene bachelorgruppen ønsker å bygge videre på i arbeidet for et mer sosialt Tall Ships Races Fredrikstad 2023.  

Gjennom prosjektet skal studentene snakke med de som jobber med ungdom og kultur, gjennomføre workshops og skape et team med ungdommer som kan være med dem under arrangementet i sommer. Trygg Havn og deres ungdomsteam skal i perioden frem til 15. juli jobbe for å utvikle crewsenteret til en sosial og imøtekommende møteplass som tar nytte av de lokale ungdommenes egne talenter og interesser. Under skutefesten skal de sammen drifte senteret og sørge for at crewet får en Trygg Havn å komme til når de ankommer Fredrikstad.

Samarbeidet med The Tall Ships Races Fredrikstad vil være todelt. Studentenes bacheloroppgave vil leveres inn i mai, men arbeidet stopper ikke der. Det er viktig for dem å ikke bare jobbe teoretisk, men også se resultater av arbeidet. De skal jobbe videre med ungdommen frem til og under arrangementet 15.-18. juli for å sørge for at arbeidet gir resultater større enn en bachelorrapport.

Våre sponsorer og samarbeidspartnere:

Gullsponsor:

Sølvsponsor:

Sponsor:

Samarbeidspartner:

Valgt språk: norsk bokmål (Norge)
Norsk | English