Tall Ships Races Fredrikstad logo

Hvordan måler man skutefestens ringvirkninger for Fredrikstad?

Sist gang The Tall Ships Races var i Fredrikstad i 2019 undersøkte PwC hvilken verdi arrangementet hadde for byen. Når skutene kommer tilbake 15.-18. juli, vil PwC igjen måle skutefestens ringvirkninger på Fredrikstads næringsliv og omdømme.

—Det var kjempegøy å få delta under arrangementet i 2019, det å få snakke med både lokale og tilreisende til Fredrikstad var en herlig opplevelse vi ønsker å gjenta, sier Linda Arvesen, Partner og kontorleder i PwC Østfold.

Linda Arvesen og Inger Marie Rostad

PwC (PricewaterhouseCoopers) er sølvsponsor av The Tall Ships Races Fredrikstad 2023 og kommer til å utføre en ringvirkningsanalyse av arrangementet i sommer mellom 15.-18. juli.

Ringvirkningsanalysen ble gjennomført for å kunne tallfeste verdien arrangementet tilførte Fredrikstad. PwC samlet inn data fra lokalt næringsliv og infrastruktur, utførte spørreundersøkelser under arrangementet, samt innhentet mobildatatall som viste antall unike besøkende til byen.

Tallenes tale var klar, og rapporten viste gode resultater for næringslivet i Fredrikstad. Rapporten kunne bl.a. vise til

  • 143 528 besøkende til sentrum
  • regional verdiskapning på 68,13 millioner
  • opptil 100% belegg for byens hoteller
  • økning for taxinæringen med over 70 % på lørdagen
  • 96,2 prosent av respondentene på spørreundersøkelsen til PwC ønsket at Fredrikstad skulle bli vertsby for skutefesten igjen.

Denne gangen er vi papirløse

—I 2019 var jeg intern og student, og fikk gleden av å jobbe med prosjektet The Tall Ships Races gjennom PwC, som var en veldig spennende oppgave å få. Jeg fikk bl.a. stå på stand å utføre spørreundersøkelser på lokale og tilreisende. Det føltes ikke ut som jeg var på jobb, da det var så hyggelig, forteller Inger Marie Rostad, revisjonsmedarbeider i PwC Østfold.

—Forskjellen fra 2019, er at vi kommer til å utføre spørreundersøkelsene digitalt. Det vil si at vi dropper å dele ut spørreundersøkelser på papir. Denne gangen er vi papirløse, og vi kommer til å benytte oss av en QR-kode, slik at du kun trenger å skanne koden med mobilen, og blir sendt rett til et digitalt spørreskjema.

Det å benytte seg av digitale spørreskjema gir flere fordeler når arrangementet skal analyseres;

—Det blir lettere å analysere data denne gangen, da vi sparer oss for mye arbeid. Vi slipper å punche inn svarskjemaene manuelt, og kan heller hente dataen vi trenger rett ut fra de digitale svarskjemaene, forklarer Inger Marie.

—Vi kommer fortsatt til å stå på stands i sentrum og snakke med folk, da det var en veldig hyggelig opplevelse sist, og det gir oss mulighet til å gi teknisk bistand hvis det trengs.

Egen arrangementskalkulator

I samarbeid med Innovasjon Norge har PwC utviklet en arrangementskalkulator som de benytter seg av under en ringvirkningsanalyse. Verktøyet har blant annet blitt benyttet under tidligere Tall Ships Races i både Bergen, Kristiansand og Stavanger, og i Fredrikstad i 2019.

—Når vi skal beregne økonomisk verdiskapning av skutefesten benytter vi oss av arrangementskalkulatoren. For å få riktige tall på verdiskapning i byen er det viktig at vi kun bruker tall som viser hva tilreisende legger igjen av penger, vi teller ikke med det Fredrikstadfolk legger igjen. Dvs. at hvis det kommer en person på besøk fra Sarpsborg som handler i Fredrikstad, så teller det som eksterne penger som gir verdi til byen vår og som går tilbake til næringslivet i Fredrikstad, sier Linda.

—I tillegg får vi kvalitativ data fra spørreundersøkelsen vi gjennomfører, som gir oss informasjon utover rene tall, fortsetter hun.

Hjertet er i Fredrikstad

Vanligvis jobber Linda og Inger Marie med revisjon, og synes det er spennende å jobbe med et litt annerledes prosjekt enn det de er vant med;

—The Tall Ships Races er et prosjekt litt på siden av det vi vanligvis jobber med. Revisjon er veldig syklusbasert, så det er fint med et prosjekt som gir variasjon. I tillegg er det en fin rekrutteringsplattform for oss. Flere av studentene som var med oss sist, jobber nå for oss i PwC.

Både Linda og Inger Marie har hjertet sitt i Fredrikstad, og synes The Tall Ships Races er en flott arrangement som viser frem hvor fin byen vår er.

—Vi kjenner på en stolthet over Fredrikstad, når byen får vist seg frem fra sin beste side. Byen får en egen prakt. Det er et unikt syn å se elva full av skuter, og et vrimlende liv av glade folk opp og ned langs bryggepromenaden. Vi er rett og slett Fredrikstad-patrioter, avslutter Linda og Inger Marie med et smil.

Våre sponsorer og samarbeidspartnere:

Gullsponsor:

Sølvsponsor:

Sponsor:

Samarbeidspartner:

Valgt språk: norsk bokmål (Norge)
Norsk | English