Tall Ships Races Fredrikstad logo

—Alt vi gir, gir vi med hjertet

Flere av Lions-klubbene i Fredrikstad og Hvaler sponser ungdom som skal ut som unge seilere i The Tall Ships Races Fredrikstad 2023; Lions Club Kråkerøy, Lions Club Onsøy, Lions Club Fredrikstad/Glemmen og Lions Club Fredrikstad. I tillegg stiller Lions med over 50 frivillige som skal bemanne servicetelt og hjelpe til under skutefesten.

Foto: Freddy Sponberg (Lions Club Kråkerøy), Jens Klev (Lions Club Onsøy), Øyvind Johnsen (Soneleder Lions Club Fredrikstad og Hvaler), Dagfinn Lindberg (Lions Club Fredrikstad). Ikke til stede Asbjørn Elgen fra Lions Club Fredrikstad/Glemmen.
Freddy Sponberg (Lions Club Kråkerøy), Jens Klev (Lions Club Onsøy), Øyvind Johnsen (Soneleder Lions Club Fredrikstad og Hvaler), Dagfinn Lindberg (Lions Club Fredrikstad). Ikke til stede Asbjørn Elgen fra Lions Club Fredrikstad/Glemmen.

—Det er et fantastisk flott tiltak at ungdom får delta på et sånt seilas, sier Dagfinn Lindberg, President for Lions Club Fredrikstad.

—Å kunne gi tilbud til ungdom opp mot 25 år, slik at de kan være med på en del av turen, er noe vi synes er et flott tiltak. Vi vil særlig hjelpe de som har følt seg utenfor og som sliter med tilhørighet, slik at de kan oppleve et fellesskap. At de føler at de betyr noe. I mange tilfeller går dette på økonomi, der kommer Lions inn og sponser ungdommen, sier Øyvind Johnsen, Soneleder for Lions Klubbene i Fredrikstad og Hvaler

—Vi sponser barn og unge i mange sammenhenger, og yter særlig bistand til de som ikke har det så bra. Vi i Lions er gode venner som hjelper andre. Vi lar ingen stå igjen på perrongen. Alt vi gir, gir vi med hjertet, legger Lindberg til.

Sterke bånd til kysten og havet

For Lions Club Onsøy er det naturlig å støtte aktiviteter på havet for ungdom;

—Lions Club Onsøy føler en tilknytning til kysten og alt som har med havet å gjøre – vi støtter også bl.a. sjøspeiderne. Vi synes det er flott å være med på ting som gjør Fredrikstad attraktivt, sier Jens Klev, President for Lions Club Onsøy.

—Gjennom samarbeidet med The Tall Ships Races vil vi også vise frem at vi jobber med forskjellige ting – og at vi har et bredere felt enn det folk tror, sier Klev.

—Vi hjelper til i store deler av verden

Lionsklubbene i Fredrikstad og Hvaler er en del av et globalt nettverk av hjelpende hender som stiller opp for andre og som deltar aktivt i frivillig arbeid.

Freddy Sponberg, Lions Club Kråkerøy, forteller at det er flott å være en del av en verdensomspennende organisasjon som hjelper der de kan etter evne:

—Historisk sett så har Lions vært en humanitær organisasjon drevet av industrifolk og rikfolk, men i dag så er det vi vanlige folk som driver klubbene. Vi vil hjelpe så mange vi kan, det er gjennomgående for hele organisasjonen. 

—Det er naturlig for oss å sponse ungdom i nærmiljøet slik at de kan få en unik opplevelse av samhold og fellesskap, slik som The Tall Ships Races tilbyr gjennom sin ordning for unge seilere, sier Sponberg.

Bemanner servicetelt for publikum

Foto: Frivillige fra Lions Klubbene i Fredrikstad og Hvaler, samt Prosjektleder for The Tall Ships Races Fredrikstad, Knut R. Hansen og Frivilligansvarlig Helge Hammeren
Frivillige fra Lions Klubbene i Fredrikstad og Hvaler, samt Prosjektleder for The Tall Ships Races Fredrikstad, Knut R. Hansen og Frivilligansvarlig Helge Hammeren

Lions-klubbene i Fredrikstad og Hvaler stiller også med frivillige til skutefesten som skal bemanne servicetelt på arrangementsområdet, samt bidra som vertskap på fergene i forhold til kø og sikkerhet.

—Det er foreløpig over 200 som har meldt seg som frivillige under TSR23, av dem 51 fra Lions, forteller Frivilligansvarlig for The Tall Ships Races Fredrikstad og medlem av Lions Club Fredrikstad, Helge Hammeren.

Helge Hammeren var også Frivilligansvarlig under The Tall Ships Races 2019.

—Når skutene var her i 2019, var Lions med og bidro med frivillige. Den gang stilte de med 24 stykker. På grunn av de gode erfaringene fra 2019, stiller de nå opp med minst det dobbelte. Det er en positiv gjeng vi stiller med, og alle gleder seg, sier Hammeren.

Servicetelt for publikum

Medlemmene fra Lions-klubbene har ansvaret for de fire serviceteltene under skutefesten i Fredrikstad;

—Å bemanne serviceteltene blir vår primæroppgave hvor vi skal fungere som et knutepunkt under skutefesten, hvor vi gir informasjon og veiledning til publikum. I tillegg vil Røde Kors være til stede og teltene vil inneha både førstehjelpsskrin og hjertestarter, forteller Hammeren.

—Hvis et barn er savnet eller har gått seg vill, vil vi i serviceteltene kunne hjelpe til med å sende informasjonen videre slik at vi får satt folk i sving for å finne det bortkomne barnet.

—I tillegg vil våre frivillige bidra som vertskap rundt fergene, hvor vi skal ha et overblikk over kødannelser og sikkerhet. Vi vil også være vertskap på mannskapsfasiliteter som tilbyr dusj og vaskeri, sier Hammeren.

—Folka i Lions gleder seg veldig til skutefesten, og har blitt smitta av de positive erfaringene til de som jobbet som frivillige sist.

—Vi ser alle frem til å være verter og hjelpe til under The Tall Ships Races. Kanskje vi klarer å rekruttere nye medlemmer til Lions-klubbene også i samme slengen, avslutter Freddy Sponberg.

Våre sponsorer og samarbeidspartnere:

Gullsponsor:

Sølvsponsor:

Sponsor:

Samarbeidspartner:

Valgt språk: norsk bokmål (Norge)
Norsk | English